VEToP spol. s r. o.

Společnost VEToP spol. s r. o. se sídlem ve Staňkově  byla založena v roce 1993 dvěma společníky. Od samého počátku byla její činnost zaměřena na montáž topení, vody, kanalizace a v posledních letech se specializuje na výstavbu plynovodů, vodovodů a kanalizací včetně přípojek a domovních instalací.

Společnost  má certifikovaný systém managementu kvality dle ISO 9001:2015, systém environmentálního managementu dle ISO 14001:2015,  systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle BS OHSAS 18001:2007 a prováděné procesy při výstavbě, montáži a opravách plynárenských zařízení dle TPG 923 01:2015.

20150803_124334 (00000003)

Comments are closed.