Certifikáty/oprávnění

Společnost VEToP spol. s r. o. má certifikované systémy a je držitelem oprávnění:

–  systém managementu kvality ve shodě s normou ISO 9001:2015

– systém environmentálního managementu ve shodě s normou ISO 14001:2015

– systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve shodě s normou BS OHSAS 18001:2007

–  procesy při výstavbě, montáži a opravách plynárenských zařízení ve shodě s požadavky TPG 923 01:2015 v rozsahu G-S2, P3 – Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách, DN bez omezení, přetlak 5 bar, PE plynovodech a přípojkách, DN bez omezení, přetlak bez omezení

–  oprávnění k činnosti Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

–  oprávnění k činnosti Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

Oprávnění na montáŽe a opravy vyhrazených plynových zařízenOprávnění na revize a zkoušky vyhrazených plynových zařÍzení certifikat-g-s2-p3_web Politika kvality90011400118001

Comments are closed.