Společnost VEToP spol. s r. o. se sídlem ve Staňkově  byla založena v roce 1993 dvěma společníky. Od samého počátku byla její činnost zaměřena na montáž topení, vody, kanalizace a v posledních letech se specializuje na výstavbu plynovodů, vodovodů a kanalizací včetně přípojek a domovních instalací.

VODA

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát.

Více

PLYN

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát.

Více

TOPENÍ

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát.

Více

Společnost VEToP spol. s r. o. má certifikované systémy a je držitelem oprávnění:

–  systém managementu kvality ve shodě s normou ISO 9001:2015

– systém environmentálního managementu ve shodě s normou ISO 14001:2015

– systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve shodě s normou BS OHSAS 18001:2007

–  procesy při výstavbě, montáži a opravách plynárenských zařízení ve shodě s požadavky TPG 923 01:2015 v rozsahu G-S2, P3

 – Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách, DN bez omezení, přetlak 5 bar, PE plynovodech a přípojkách, DN bez omezení, přetlak bez omezení

–  oprávnění k činnosti Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

–  oprávnění k činnosti Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

Zdroj dynamické sekce: Realizace (Fotogalerie)

 Jsme tu pro vás

Chcete se nezávazně poptat, nacenit práci, nebo máte akutní havárii?

+420 603 532 683